Om gartneri og hagebruk

Jordbruksfradrag

Ifølge Skatte-ABC - Jordbruk - jordbruksfradrag punkt 1.1 skal det gis jordbruksfradrag i alminnelig inntekt til personlig skattyter som har hatt inntekt fra virksomhet i form av jordbruk, gartneri og/eller hagebruk, herunder biinntekt fra slik virksomhet, i over halvparten av inntektsåret, jf. sktl. § 8-1 femte ledd.

Les også mer om reglene knyttet til jordbruksfradrag.

Stikkord: landbruk

Regnskap

Merverdiavgift