Om gartneri og hagebruk

Jordbruksfradrag

Regnskap

Merverdiavgift

Det foreligger fradragsrett for inngående mva på anskaffelser av såvarer, plantevernsmidler o.l til bruk i det avgiftspliktige hagebruket/gartneriet, jf mval § 8-1.

Det skal leveres årlig mva-melding, jfr skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7.

Stikkord: moms, mva