Om gartneri og hagebruk

Som jordbruk og hagebruk regnes virksomhet som ved bruk av jorda og/eller gjennom husdyrhold produserer mat eller fôr. Les mer om hva som regnes som hagebruk i Skatte-ABC - Jordbruk - jordbruksfradrag punkt 1.2. Se også FSFIN § 8-1-11 bokstav a nr 1 til 5.

Jordbruksfradrag

Regnskap

Merverdiavgift