Om gartneri og hagebruk

Jordbruksfradrag

Regnskap

Regnskapet føres i jordbruksvirksomheten.

Merverdiavgift