Helsetjenester for ansatte - naturalytelse

Forebyggende behandling - skattefritt

Kurativ behandling - skattepliktig

Alternativ behandling - skattepliktig

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Ansatte kan få dekket alternativ behandling av arbeidsgiver. Lønnsmessig behandling avhenger av om den alternativ behandling er et forebyggende tiltak eller gis som en behandling av sykdom eller skade.

Definisjon

Alternativ behandling er definert i § 2, Lov om alternativ behandling mv (2003-06-27-64):

"Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten".

Behandling av sykdom eller skade (skattepliktig)

Når arbeidsgiver dekker behandling av sykdom eller skade er dette en naturalytelse jf. sktl. § 5-1 (1) og sktl. § 5-10 (a) og sktl. § 5-12. Naturalytelsen medfører skatteplikt for arbeidstaker.

Forebyggende tiltak (skattefritt)

Når arbeidsgiver dekker forebyggende tiltak og behandlingen ikke er utover vanlig behandling for bedriftshelsetjenester er ikke fordelen skattepliktig. Det stilles krav om at eventuelle forebyggende tiltak er spesifikt rettet inn mot risiko for helsefare på den konkrete arbeidsplassen.

A-meldingen

Merverdiavgift

Alternativ behandling er unntatt fra loven, se mval. § 3-3, og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1.

Stikkord: akupressur, akupunktur, alternativ medisin, behandling, ergoterapeuter, ergoterapi, ernæringsterapi, fotbehandling, fotterapeut, fotterapi, homøopati, kinesologi, klassisk massasje, naprapat, naprapatbehandling, naprapati, ortopedister, osteopati, refleksologi, soneterapi, svensk massasje, urtemedisin, kmva, reflexologi, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Røykeavvenningskurs