Helsetjenester for ansatte - naturalytelse

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Ansatte kan få dekket behandling av arbeidsgiver. Lønnsmessig behandling avhenger om bruk av behandlingen er som forebyggende tiltak (skattefritt) eller som behandling av sykdom eller skade (skattepliktig naturalytelse).

A-melding

Behandling av sykdom eller skade

Når arbeidsgiver dekker behandling av sykdom eller skade er dette en naturalytelse jf. sktl. § 5-1 (1) og sktl. § 5-10 (a) og sktl. § 5-12. Når det tilbys kurativ behandling klart ut over vanlige bedriftshelsetjenester vil fordelen være skattepliktig. At arbeidsgiver dekker medlemskap eller årsavgift ved et legesenter med vanlig rett til behandling for sine ansatte vil denne ytelsen være skattepliktig lønn for mottager. For mer se temaet om skattepliktig kurativ behandling.

Forebyggende tiltak

Når arbeidsgiver dekker forebyggende tiltak og behandlingen ikke er utover vanlig behandling for bedriftshelsetjenester er ikke fordelen skattepliktig. Det stilles krav om at eventuelle forebyggende tiltak er spesifikt rettet inn mot risiko for helsefare på den konkrete arbeidsplassen, se BFU 7/12. For mer se temaet om skattefri forebyggende behandling.

Merverdiavgift

Helsetjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-2, og det vil derfor ikke være beregnet merverdiavgift på slike tjenester.

Stikkord: akan, dekning av legetjenester, fotpleie, fysio, fysioterapeuter, fysioterapi, helesekontroll, helesetjenester, helsesjekk, kiropraktorer, lege, legebesøk, legehjelp, legetime, legetjenester, legeundersøkelse, legeutgifter, psykologer, rusavvenningskurs, leasing, legebehandling, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, frynsegode

Forebyggende behandling - skattefritt

Kurativ behandling - skattepliktig

Alternativ behandling - skattepliktig

Røykeavvenningskurs