Helsetjenester for ansatte - naturalytelse

Forebyggende behandling - skattefritt

Kurativ behandling - skattepliktig

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Behandling av sykdom og skader vil i utgangspunktet være skattepliktig for den ansatte. Dette gjelder også:

  • Arbeidsgivers betaling av medlemskap eller årsavgift ved legesenter
  • Arbeidsgivers betaling av den ansattes legeregninger.

Se UTV 1990/1092.

Refunderer arbeidsgiver arbeidstakerens kostnader til behandling av sykdom eller skade innrapporteres fordelen som lønn.

Dersom det tilbys kurativ behandling klart ut over det vanlige for bedriftshelsetjenester, vil fordelen være skattepliktig. Se Finansdepartementets uttalelse UTV 1998/1402. Uttalelsen innebærer blant annet at det stilles krav om at eventuelle forebyggende tiltak er spesifikt rettet inn mot risiko for helsefare på den konkrete arbeidsplassen, for eksempel vil en kreftscreening av de ansatte i en bedrift der det ikke foreligger noen spesielle risikofaktorer ikke bli ansett for å være ledd i en vanlig forebyggende bedriftshelsetjeneste, se BFU 7/2012.

For helsetjeneste som er skattefri, se tema Forebyggende behandling - skattefritt

A-meldingen

Merverdiavgift

Helsetjenester er unntatt loven, se mval. § 3-2 (1).

Stikkord: akan, bedrifthelsetjeneste, bedriftsavtale lege, bedriftshelsetjeneste, bedriftslegeordning, behandlingsutgifter, fri tannlege, isjias, legebehandling, refusjon, rusavvenningskurs, tannhelsetjenester, tannlegebehandling, tannleger, foretak, bedriftshelseteneste, bedriftslegeordning, bedriftshelsetjeneste, legebesøk, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Alternativ behandling - skattepliktig

Røykeavvenningskurs