Helsetjenester for ansatte - naturalytelse

Forebyggende behandling - skattefritt

Kurativ behandling - skattepliktig

Alternativ behandling - skattepliktig

Røykeavvenningskurs

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Dersom arbeidsgiver arrangerer røykeavvenningskurs for de ansatte eller refunderer kostnader for slike kurs, vil dette være skattefritt for de ansatte etter FSFIN § 5-15-5 (9).

Legg merke til at skattefritaket kun gjelder for ansatte og dermed ikke for innehavere av enkelpersonforetak eller deres ektefeller/samboere og deltakere i selskap med deltakerfastsetting. Dekkes slike kostnader vil dette være privat kostnad i enkeltpersonforetaket og bokføres mot konto 2069. Kostnadsdekning for deltaker i DA, ANS mv. behandles enten som arbeidsgodtgjørelse eller som uttak.

Stikkord: arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker