PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Egenutviklet hjemmeside

  Hjemmeside

  • D1005 Forskning og utvikling, egenutviklet
  • K5000 Lønn til ansatte

  Regnskapsmessig behandling

  Hjemmeside anses i utgangspunktet som en immateriell eiendel og skal behandles etter de generelle vurderingsreglene i rskl. §§ 5-3 og 5-4. Generelle regnskapsregler knyttet til balanseføring, avskrivninger og nedskrivninger er beskrevet i punktet "kjøpt hjemmeside".

  Egenutviklede nettsider kan være utfordrende å balanseføre i hovedsak da det kan være vanskelig å dokumentere en fremtidig økonomisk fordel. Det kan dog argumenteres at virksomheter som selger og/eller produserer dette som et produkt vil kunne dokumentere fremtidig verdi og at det er en immateriell eiendel med referanse til NRS 19 Immaterielle eiendeler.

  Egenutviklet nettside vil kunne balanseføres som en immateriell eiendel, egenutviklet på f.eks. en egen konto 10xx Immaterielle eiendeler (kan f.eks. hete Nettside, egenutviklet). Egenutviklede nettsider som utvikles av selskapet selv vil kunne balanseføres til virkelig verdi av arbeid investert i tråd med sktl. § 5-3.

  Påfølgende vedlikeholdskostnader, påkostninger og avskrivninger følger de samme reglene som for "kjøpt hjemmeside".

  Stikkord:

  • aktivering hjemmeside,
  • aktivering immaterielle eiendeler,
  • aktivering nettside,
  • avskrivninger,
  • hjemmeside,
  • hjemmeside aktivering,
  • nettbutikk,
  • utvikling nettside,
  • utvikling websider,
  • web programmering,
  • web utvikling,
  • webshop,
  • webutvikling,
  • immatrielle,
  • imaterielle,
  • webside,
  • avskriving,
  • fjernsyn,
  • kmva,
  • nettside,
  Egenutviklet hjemmeside
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan