Krav om HMS kort

Bestilling av HMS-kort

Kjøp av HMS-kort

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Merverdiavgift

Kostnad ved kjøp av HMS-kort (inkl. frakt) som er til bruk i avgiftspliktig virksomhet, er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, mval. § 8-1. Dersom et konsulentbyrå bistår virksomheten i søknadsprosessen, vil det også være fradrag for inngående merverdiavgift på konsulenthonoraret.

Lønn

HMS-kortet er virksomhetens eiendom og dermed ikke skattepliktig for den ansatte.

Stikkord: erverv