Krav om HMS kort

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Krav til HMS-kort er en del av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter.

Virksomhet som er godkjent som renholdsbedrift er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renhold med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Plikten gjelder både norske og utenlandske virksomheter. Kravet til HMS-kort gjelder også for enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere samt virksomheter som leier ut arbeidstakere til renholdsarbeid.

Formålet med reglene om HMS-kort er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Kortet skal bæres synlig på jobb.

Reglene om godkjenning av renholdsvirksomheter og HMS-kort for renholdsbransjen fremgår av forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Opplysninger på kortet

Kortet skal i henhold til forskrift om offentlig godkjenning av renholdsbedrifter § 12 inneholde følgende opplysninger, på norsk og engelsk:

a) organisasjonsnummer og navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak

b) navn på kortinnehaveren

c) bilde av kortinnehaveren

d) kortinnehaverens fødselsdato

e) utstedelsesdato

f) kortnummer

g) navn på utsteder av kortet

Kortets gyldighet

HMS-kortet utstedes for en periode på to år. Kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.

Kortet er kun gyldig så lenge ansettelsesforholdet består og så lenge renholdsbedriften er godkjent av Arbeidstilsynet.

Når arbeidsforholdet opphører skal kortet sendes tilbake til kortutsteder for makulering.

Bestilling av HMS-kort

Kjøp av HMS-kort