Honorar til utenlandske artister

Artister bosatt i Norge

Det er ingen særregler for artister bosatt i Norge så for dem gjelder vanlige norske skatteregler.

Dersom en utenlandsk artist er skattemessig bosatt i Norge skal honoraret innrapporteres på a-meldingen..

Se også Skatte-ABC

Stikkord: honnorar, sport