Honorar til utenlandske artister

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Generelt

Honorer til utenlandske artister som opptrer i Norge skal etter artistskatteloven § 1 beskattes. Hvis bookingen blir foretatt igjennom et norsk bookingbyrå, tar den norske agenten seg normalt av beregningen av artistskatten. Men hvis bookingen blir foretatt igjennom en utenlandsk agent eller i direkte kontakt med artisten, må arrangøren beregne og innbetale artistskatt.

Den som engasjerer den utenlandske artisten skal melde fra om dette via skjema RF-1091 "Melding fra arrangør/Plassutleier om artister" til Sentralskattekontoret. Dette skal gjøres tre uker før arrangementet finner sted. Dersom det ikke er noen norsk arrangør som står for arrangementet, skal den som stiller plass til rådighet for utenlandske artister eller arrangører, levere skjemaet, forutsatt at plassutleieren har hatt tilgang til inntektene fra forestillingen ved billettsalg etc. Dersom det ikke er noen norsk arrangør eller plassutleier som kan holdes ansvarlig, er artisten selv ansvarlig for å levere skjemaet og innbetale skatt.

På bakgrunn av innsendt skjema RF-1091, vil arrangør motta skjema RF-1092 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker, som er en oppgjørsblankett. RF-1092 skal fylles ut, skatten skal beregnes, skattetrekket skal avsettes og innbetales av den trekkpliktige. Skatten skal betales innen syv dager etter at artisten har mottatt sitt honorar.

Beregning og innbetaling av artistskatt må holdes adskilt fra vanlig lønnsrapportering, og opplysninger om slike betalinger skal derfor ikke med på a-meldingen.

NB! Dersom den utenlandske artisten er skattemessig bosatt i Norge skal honoraret innrapporteres på a-meldingen.

Merverdiavgift

Det skal ikke beregnes merverdiavgift av vederlag på kjøp av slike tjenester jf. merverdiavgiftsloven § 3-7. Det vil dermed ikke være aktuelt med fradrag for merverdiavgift på slike honorarer.

Skatt

Når artistskatten skal beregnes, gjøres dette etter artistskatteloven § 3.

Skattetrekket gjøres etter artistskatteloven § 7 og er satt til 15 prosent.

Eksempel på beregning av artistskatt

Se også i Skatte-ABC

Bokføring

Artistens honorar kan bokføres på følgene måte:
Stikkord: fotballproffer, fotballspillere, golfspillere, hesteryttere, honorar musikere, idrettsutøvere, ryttere, sangere, seilere, skuespillere, sportsutøvere, honnorar, sport, idrett

Artister bosatt i Norge