Utleie og formidling av rom til overnatting

Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet

Utleie av utstyr

Salg av tilleggstjenester

Tilleggstjenester - høy sats

Merverdiavgift

Virksomhet som driver med romutleie i hotellvirksomhet mv. skal beregne merverdiavgift av avgiftspliktige tilleggsytelser som hotellene mv. krever særskilt vederlag for. Disse ytelsene anses ikke omsatt som ledd i romutleien og merverdiavgift beregnes derfor etter tilleggsytelsens egen art.

Eksempler på tilleggstjenester som skal beregnes med alminnelig sats:

 • Vask og rens av klær
 • Telefoni
 • Betalings-TV
 • Internett tilgang
 • Sluttrengjøring (f.eks. ved utleie av campinghytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom)
 • Strøm (ved utleie av fast eiendom på campingplass), se mer om dette i MVA-håndboken under stikkord "Andre tilleggsytelser".
 • Båtutleie
 • Bilutleie
 • Utleie av golfutstyr

Tilleggstjenester - lav sats

Merverdiavgift

Ved salg av tilleggstjenester som etter sin art ikke er omfattet av merverdiavgiftsloven og som utgjør et naturlig ledd i utleien av rom i hotellvirksomhet, utleie til camping og utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom, og som det ikke kreves særskilt vederlag for, skal det beregnes merverdiavgift med lav sats. Se mval. § 5-5 (3).

Eksempler på slike tilleggstjenester er adgang til :

 • svømmebasseng
 • trimrom
 • badstue

Det vil være fullt fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelseskostnader til slike tilleggsytelser, jf. mval. § 8-1.

Tilleggstjenester - merverdiavgiftsunntatt

Merverdiavgift

Når virksomhet som driver med romutleie i hotellvirksomhet tar særskilt betalt for tilleggstjenester som i seg selv er unntatt fra merverdiavgiftsloven, vil dette bli ansett som avgiftsunntatt omsetning, og det vil ikke være fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser til denne delen av virksomheten.

Hotellvirksomhet som ikke tar særskilt betalt for tilleggstjenesten fra overnattingsgjestene, samtidig som de gir andre tilgang til den samme tilleggstjenesten mot betaling, vil ha både avgiftspliktig og avgiftsunntatt omsetning av tilleggstjenesten. I dette tilfellet får virksomheten forholdsmessig fradragsrett for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser i forbindelse med tilleggstjenesten. Dersom den delen av omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven normalt ikke overstiger 5 % av virksomhetens samlede omsetning i løpet av året, vil det være full fradragsrett for fellesanskaffelser, se mval. § 8-2 (4).

Eksempler på slike tilleggstjenester er adgang til:

 • svømmebasseng
 • trimrom
 • badstue
 • golfbane (greenfee)
 • tennisbaner

Se MVA-håndboken under stikkordene "Romutleie i hotellvirksomhet mv., Tilleggsytelser".

Stikkord: omsetning, kommandittselskap

Innkjøp

Leie av inventar og utstyr

Uttak til ansatte i hotellvirksomhet

Salg av kioskvarer

Salg av mat og drikke fra hotellrom