Utleie og formidling av rom til overnatting

Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet

MVA
33 Utgående mva, 12 %
Konto
3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
Kredit

Merverdiavgift

Utleie av møte- og konferanselokaler er mva-pliktig med redusert lav sats, se mval. § 5-5 (2). Dette gjelder også når utleien av møte- og konferanselokalene inkluderer servering av underordnet art. Servering av underordnet art skal i slike tilfeller beregnes med lav sats. Tilleggsytelser som ytes med hovedtjenesten og som utgjør en naturlig del av denne tjenesten, skal beregne mva i tråd med sats for hovedytelsen selv om varen/tjenesten isolert sett er frittatt/unntatt for mva, se mval. § 5-5 (3).

For utleie av møte- og konferanselokaler hvor servering ikke er av underordnet art, skal det beregnes merverdiavgift med alminnelig sats i tråd med mval. § 3-1 for serveringstjenesten.

Stikkord: konferanser, moms lav sats, mva lav sats, møtelokaler, møterom, mva, merverdiavgift, moms, leasing, kommandittselskap

Utleie av utstyr

Salg av tilleggstjenester

Innkjøp

Leie av inventar og utstyr

Uttak til ansatte i hotellvirksomhet

Salg av kioskvarer

Salg av mat og drikke fra hotellrom