PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av utstyr

  Hotell- og annen overnattingsvirksomhet

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Virksomhet som driver med romutleie i hotellvirksomhet mv. skal beregne merverdiavgift av avgiftspliktig utleie av utstyr når det kreves særskilt vederlag for dette. Dette gjelder f.eks. utleie av sykler, kajakker, skiutstyr, kanoer etc. når tjenesten har et særskilt vederlag, se mval. § 3-1. Utleien anses ikke omsatt som ledd i romutleien, og det skal følgelig beregnes avgift med høy sats av vederlaget. Se også MVA-håndboken under stikkord "Andre tilleggsytelser".

  Stikkord:

  • betal tv,
  • betalings tv,
  • betalings-tv,
  • betal-tv,
  • pay tv,
  • fjernsyn,
  • pay-tv,
  • leasing,
  • kommandittselskap,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan