PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av utstyr

  Hotell- og annen overnattingsvirksomhet

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes mva med alminnelig sats på utleie av utstyr av f.eks. sykler, kajakker, skiutstyr, kanoer etc. når tjenesten har et særskilt vederlag, se mval. § 3-1. Avgiftsplikt er ikke betinget av selve utleieaktiviteten, men om utleietjenesten blir sett på som en integrert del av hotellets aktivitetstilbud eller om det må ytes et særskilt vederlag. Eksempler på tjenester som skal beregne alminnelig sats:

  • Sluttrengjøring ( ved utleie av hytter på campingplass)
  • Strøm ( ved utleie av fast eiendom på campingplass)
  • Båtutleie
  • Bilutleie
  • Fiske
  • Golfutleie
  • Pay-TV

  Unntak

  Det er enkelte unntak fra hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

  • Når rent utlån skjer som ledd i hotellets aktivitetstilbud som er unntatt fra mva f.eks. fellestur på ski ansett som omvisningstjeneste er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-7 (3).
  • Ytelser som omsettes som et naturlig ledd av hotell-/overnattingstjenesten i f.eks. sengetøy, strøm etc. skal beregne avgift med redusert sats som hotell-/overnattingstjenesten, se mval. § 4-2. Dette favner også tjenester som er unntatt avgiftsplikt forutsatt at det ikke må ytes et særskilt vederlag f.eks. tilgang til svømmebasseng, se mval. § 5-5 (3).

  For ytterligere informasjon se MVA-håndboken i relaterte kilder.

  Stikkord:

  • betal tv,
  • betalings TV,
  • betalings-TV,
  • betal-TV,
  • feriebolig,
  • feriehus,
  • hoteller,
  • hytteutleie,
  • motel,
  • pay TV,
  • pensjonater,
  • pensjonspriser,
  • leasing,
  • hytte,
  • tv,
  • ks,
  435 1427 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan