PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Uttak til ansatte i hotellvirksomhet

  Hotell- og annen overnattingsvirksomhet

  • K3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
  • Lønn5230 Fri kost
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Fri kost - uttak av mat til ansatte

  Skattedirektoratets forskuddssatser for uttak av mat til ansatte:

  2019 2018
  Fri kost - alle måltider kr 89 kr 88
  Fri kost - to måltider kr 70 kr 69
  Fri kost - ett måltid kr 46 kr 45

  Satser

  Fri kost - uttak av mat til ansatte

  Lønn

  Ved uttak av mat i arbeidstiden kan verdien av uttaket settes til Skattedirektoratets satser for fri kost når disse legges til grunn ved beregning av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, se fmva. § 4-9-3. Når arbeidstaker får kost på arbeidsstedet og trekkes i lønn kan Riksavtalens satser legges til grunn, se mval. § 4-9 og fmva. § 4-9-3. Når uttaket ikke skjer i arbeidstiden, anses uttaket som servering og skal avgiftsberegnes med bakgrunn i alminnelig omsetningsverdi, se mval. § 4-9.

  Det gjøres oppmerksom på at normalt vil ikke naturalytelser inngå i beregning av feriepenger, men fri kost er det gjort unntak, se feriel. § 10 (1) d.

  A-meldingen

  Ved uttak av mat i arbeidstiden kan Skattedirkektoratets forskuddssatser benyttes og skal innrapporteres på a-melding som Naturalytelse - Kost (døgn) - Antall døgn.

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes uttaks-mva når varer og tjenester til bruk i virksomheten brukes til kost- og naturalavlønning til ansatte, ledelse, eier etc., se mval. § 3-23 første ledd bokstav a. Det foreligger egne bestemmelser om beregningsgrunnlaget for mva for uttak av mat og drikke innenfor hotellvirksomheten.

  Uttak av mineralvann, øl og vin

  Ved uttak av slik varer til ansatte eller eiere i hotellbransjen skal et påslag på 100% legges på innkjøpsprisen før det beregnes utgående mva, se mval. § 4-9 (2) og fmva. § 4-9-2. Dette gjelder uttak i forbindelse med arbeidstiden. Ved uttak utenfor arbeidstiden anses uttaket som servering og skal avgiftsberegnes med alminnelig omsetningsverdi lagt til grunn, se mval. § 4-9 (1).

  Uttak av mat

  Satsen ved uttaks-mva ved uttak av mat skal skje enten ved alminnelig eller redusert sats, men må vurderes opp mot bestemmelsen i mval. §§ 5-1 og 5-2. Det er to betingelser som legges til grunn for å vurderer hvilken sats som skal legges til grunn:

  • hva som tas ut
  • hvor maten fortæres

  Redusert sats legges til grunn f.eks. når de ansatte selv henter mat fra kjøkkenet som tas med hjem. Dette vil være uttak av næringsmidler, se mval. § 5-2.

  Alminnelig sats legges til grunn f.eks. når de ansatte får servert maten som om de skulle vært eksterne gjester og benytter fasilitetene på lik linje som disse, se mval. § 5-1. Dette gjelder blant annet for mat til mannskapsmessene som nevnt i Skatt Nords brev av 01.04.2009.

  Bokføring

  Det brukes forskjellige kontoer og mva-koder ut i fra hvilke typer varer eller tjenester uttaket gjelder.
  Her er en oversikt over forslag til konto og mva-kode for de ulike uttakstypene:

  Type vare/tjeneste Konto Mva-kode
  Varer, høy sats konto 3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats 3
  Tjenester, høy sats konto 3070 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats 3
  Varer, middel sats konto 3063 Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats 31

  Stikkord:

  • drikkevarer,
  • moms middels sats,
  • personalmat,
  • renholdstjenester,
  • røyk,
  • salg av tellerskritt til hotellets ansatte,
  • salg tellerskritt,
  • tobakk,
  • vask og puss,
  • brus,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • omsetning,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  • sigaretter,
  • kommandittselskap,
  Uttak til ansatte i hotellvirksomhet
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan