Overnattingstjenester

Servering

Internett- og telefonbruk på rommet

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6900 Telefon
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag for bruk av telefon og internett i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Det foreligger noen forutsetninger for å kunne hevde rett til fradrag:

  • Avgiftspliktig omsetning fra hotell med forskjellige satser må være spesifisert og summert hver for seg, se bff. § 5-1-5. Dette gjelder f.eks. romutleie med redusert sats og telefonbruk med høy sats
  • Mva må være spesifisert i fakturaen for å kunne hevde rett til fradrag, se mval. § 15-10 (1).

Bokføring

Dersom kostnaden relaterer seg til nettilgang på hotellet, kan f.eks. konto 6907 Datakommunikasjon benyttes.

Stikkord: telefon mva, telefonregning, tlf, merverdiavgift, moms