PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Overnattingstjenester

  Hotellopphold

  • D7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
  • MVA13 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  Det er rett til fradrag ved kjøp av overnattingstjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Unntak

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva dersom overnattingstjenesten er anskaffet som (listen er ikke uttømmende):

  Stikkord:

  • hotell overnatting,
  • hotellopphold,
  • hotellovernatting,
  • hotellregning,
  • hotellrom,
  • vandrerhjem,
  • vandrehjem,
  Overnattingstjenester
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan