Overnattingstjenester

Servering

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for servering eller representasjon, se mval. § 8-3 (1) a og e.

Bokføring

Alternativ bruk av konto kan være konto 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget eller konto 5990 Annen personalkostnad.

Stikkord: bevertning, drikkevarer, frokost, hotellfrokost, hotellopphold, hotellregning, mat, matservering, matvarer, middag, servering, brus, bevertning, fjernsyn

Internett- og telefonbruk på rommet