PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Servering

  Hotellopphold

  • D7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for servering eller representasjon, se mval. § 8-3 (1) a og e.

  Bokføring

  Alternativ bruk av konto kan være konto 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget eller konto 5990 Annen personalkostnad.

  Stikkord:

  • bevertning,
  • drikkevarer,
  • frokost,
  • hotellfrokost,
  • hotellopphold,
  • hotellregning,
  • mat,
  • matservering,
  • matvarer,
  • middag,
  • servering,
  • brus,
  • fjernsyn,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan