Hvitvasking

Ny hvitvaskingslov i 2018

Hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet og andre veiledninger

Kontantforbudet

Kundetiltak

Indikatorliste for mistenkelige transaksjoner

Oversikt over utsatt land

Andre aktuelle verktøy og artikler

Revisorforeningen har laget støttemateriell for revisor knyttet til hvitvasking. Pakken er laget med tanke på et mindre revisjonsfirma, men bør være et godt utgangspunkt også for et regnskapsførerfirma eller et større revisjonsfirma.

I artikkelen fra Revisjon og Regnskap 7/2019 fokuseres det på krav til revisors etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ved gjennomføring av risikovurdering av kunden, kundetiltak og avdekking av mistenkelige forhold.

Stikkord: kmva, kvit