Hvitvasking

Hva er hvitvasking?

Hvitvasking er transaksjoner som bidrar til å skjule opprinnelsen til penger som stammer fra kriminelle handlinger eller som har tilknytning til terrorfinansiering, samt unndragelse av penger fra beskatning ("svarte" penger). Ulike disposisjoner vil få pengene til å fremstå som betalingsmidler som kan vises åpent ("hvite" penger). Formålet er å få det til å se ut som midlene er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse.

Penger som for eksempel skriver seg fra skatteunndragelse eller narkotikahandel sluses inn og integreres i lovlig økonomisk virksomhet, og på den måten kan pengenes opphav ikke etterspores. Et sentralt spørsmål ved bekjempelse av hvitvasking, og dermed bekjempelse av økonomisk kriminalitet, er å spørre hvor pengene kommer fra. Se nærmere om hvitvaskingsprosessens tre stadier.

Informasjonsgenererende systemer kan brukes i å bekjempe hvitvasking. Transaksjoner overvåkes og visse profesjoner/yrkesgrupper pålegges å innhente informasjon om kundene sine, samt å være aktsomme ved utførelsen av sine tjenester.

Finansnæringens tjenester kan misbrukes i denne sammenheng, og da det er straffbart å bistå med å gjennomføre slike transaksjoner, må finansinstitusjonene etablere rutiner for å hindre at deres tjenester misbrukes i hvitvasking.

Nyttige nettsteder

Du finner også nyttig informasjon på Regjeringens side om hvitvasking, samt nettsiden fra finanstilsynet og økokrim om hvitvasking; hvitvasking.no.

Stikkord: kvit

Ny hvitvaskingslov i 2018

Hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet og andre veiledninger

Kontantforbudet

Kundetiltak

Indikatorliste for mistenkelige transaksjoner

Oversikt over utsatt land

Andre aktuelle verktøy og artikler