PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ny hvitvaskingslov i 2018

  Hvitvasking

  Regjeringen la 16. februar 2018 frem forslag til ny hvitvaskingslov som ble vedtatt 1. juni 2018 og som trådte ikraft 15. oktober 2018.

  Den nye loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. De nye og oppdaterte reglene skal forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og tilknyttet kriminalitet. Den nye loven bygger på tidligere norsk lovgivning for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering, og de sentrale byggesteinene i anti-hvitvaskingsregimet videreføres:

  • Regler om kundetiltak (tidligere «kundekontroll»)
  • Lagring av opplysninger og dokumenter
  • Undersøkelses- og rapporteringsplikten
  • Krav om utarbeidelse av rutiner, internkontroll og opplæring av ansatte

  Samtidig utvides regelverket til å gjelde for tilbydere av spilltjenester. Den nye loven legger videre opp til å tydeliggjøre ansvaret til agenter av utenlandske betalingsforetak for å forhindre hvitvasking, og å underlegge agentene tilsyn. Dette gjelder også for tjenestetilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Det er innført skjerpede krav til gjennomføring av kundetiltak, undersøkelser og rapportering, strenge krav til risikovurdering og krav til opplæring av ansatte.

  Se nærmere om den nye loven på Regjeringens sider.

  Stikkord:

  • nye,
  • kvit,
  Ny hvitvaskingslov i 2018
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan