PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Anskaffelser til innleide arbeidstakere

  Innleie av arbeidskraft

  • D5990 Annen personalkostnad

  Merverdiavgift

  I SKD 300915 bes skattekontorene i sin praktisering av mval. § 8-3 (1) bokstav d, om at bestemmelsen også skal omfatte anskaffelser knyttet til innleide arbeidstakere. Dersom en anskaffelse ellers faller inn under bestemmelsen, er det derfor uten betydning om mottakerne er ansatte eller innleide arbeidstakere. På bakgrunn av denne uttalelsen er det ikke fradragsrett for inngående mva på anskaffelser til kost og naturalavlønning til innleide arbeidstakere.

  Bokføring

  Dersom det ikke er ønskelig å føre disse kostnadene på en personalutgiftskonto, kan alternativ konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget brukes.

  Stikkord:

  • arbeidstakere,
  • innleide,
  • innleie,
  • mat,
  • ansatt,
  • arbeidstager,
  • leasing,
  Anskaffelser til innleide arbeidstakere
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan