Inseminasjon og bedekning

Artifisiell inseminasjon er kunstig sædoverføring, som er innføring av sæd i hunnens vagina på annen måte enn ved ejakulasjonen under samleie/paring. Inseminasjon av kyr og kviger utføres av inseminører. Disse er enten veterinærer (jobber på kontrakt), seminteknikere (ansatt i Geno) eller eierinseminører (produsenter som inseminerer i egen besetning). Av de om lag 500 000 inseminasjonene som utføres på storfe i Norge hvert år utfører veterinærer 65 %, seminteknikere 32 % og eierinseminører 3 % (2013).

"Springpenger" er betaling for lån av hanndyr til paring.

Regnskap

KontoKontonavnMva kodeD/K
LeverandørkontoKredit
4522Inseminasjon, sædavgift, springpenger1Debet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Merverdiavgift

Salg av dyrlegetjenester og inseminasjon er merverdiavgiftspliktige tjenester, jfr mval. § 3-1 og § 5-1.

Det er fradragsrett for kjøp av inseminasjon til bruk i mva-pliktig virksomhet, jf mval § 8-1.