Kjøp av inventar og utstyr til trimrom

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1250 Inventar
Debet

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for anskaffelser i form av velferdstiltak til virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

Skatt

Arbeidsgiver har i alminnelighet fradragsrett for kostnader til innredning av trimrom for selskapets ansatte når kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og er knyttet til arbeidsgiverens inntektsskapende aktivitet, (enten ved direkte fradragsføring eller aktivering med avskrivning eller oppgjør ved salg/utrangering). Dette gjelder enten velferdstiltaket er skattepliktig for mottakeren eller ikke.

Godkjennes ikke kostnadene som velferdstiltak, må det vurderes om kostnadene er fradragsberettiget etter andre regler, f.eks. som lønn.

Se også Skatte-ABC.

Bokføring

Hvis innkjøpet av utstyr ikke går inn under reglene for Aktivering, kan de kostnadsføres direkte mot konto 6540 Inventar. Se også tema om varige driftsmidler.

Stikkord: balansebrett, bedriften, bedriftstrening, boksehansker, bordtennisbord, bordtennisracket, crosstrainer, ellipsemaskin, elliptical, fitnessball, kettlebells, manualer, medisinball, ribbevegg, rockering, romaskin, sittesykkel, slynge, spinningsykkel, sportsutstyr, stepmaskin, sykkelrulle, tredemølle, trening, treningsapparater, treningsbenk, treningsmatte, treningsrom, treningsstrikk, trimrom, trimutstyr, vekt manualer, vekter, vektskiver, vektstang, vektstenger, foretak, kommandittselskap, handsker, idrett, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, erverv, innventar