Kjøp av inventar

Leie av inventar

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6410 Leie inventar
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva for leie av inventar til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Inventar omfatter blant annet:

  • Innredning til kontorlokaler, bedriftslegekontor, kantine og påbudt utstyr til tilfluktsrom. Gjelder også hjemmekontor under forutsetning at inventaret er bedriftens eiendom.
  • Leie av AV-utstyr (audiovisuelt).
  • Leie av kildevannskjøler og kaffeautomat plassert i bedriftskantine gir fradragsrett, se KL 4853.

Bokføring

En alternativ kostnadskonto som kan benyttes ved bokføring av leiekostnader er konto 6490 Annen leiekostnad.

Stikkord: alarmutstyr, brusautomat, butikkinnredning, fjernsyn, inventar, kaffeautomat, kaffemaskin, kontorinventar, kontormøbler, kontorstol, kortautomat, kortterminal, lagerreoler, leasing, leie møbel, leie møbler, parabol, presenning, satelittfjernsyn, servicekontrakt, telefonsentral, terminalleie, vareautomat, drikkevarer, tv, innventar, kaffemaskin, kaffeautomat, leie, leasing, tlf, kommandittselskap

Vedlikehold og reparasjon av inventar