Kjøp av inventar

Leie av inventar

Vedlikehold og reparasjon av inventar

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
Debet

Merverdiavgift

Det er rett til fradrag for innkjøp av inventar til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Stikkord: fikse inventar, fjernsyn, fotokamera, inventar, inventar skadet, kamera, kontorinventar, kontormøbler, kontorstoler, mobiltelefon, reservedeler, satelittfjernsyn, serviceavtale kaffemaskin, serviceavtale vannkjøler, servicekontrakt, telefonsentral, kommandittselskap, innventar, tv, fotoapparat, tlf, kaffeautomat, reparasjon, vedlikehold