Regnskapsføring

Vurderingsregler

Fritaksmetoden

Se nærmere om kjøp og salg aksjer, samt utbytte, i «Kjøp og salg av aksjer» og «Utbytte - kostmetoden».

Stikkord: fritaksmodellen, kommandittselskap, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Nedskrivning av aksjer

Noteopplysninger