Hva omfattes?

Denne posten er aktuell for datterselskap i konsern som har eierandeler i søsterselskap eller morselskap.

Stikkord: selskap, bedrift

Regnskapsføring

Vurderingsregler

Merverdiavgift

Noteopplysninger