Hva omfattes?

Regnskapsføring

Konto
1310 Aksjer i foretak i samme konsern
Debet

Dersom alle aksjeinvesteringer føres på samme konto, kan det være nyttig å føre en spesifikasjon av hvilke aksjer det gjelder. Alternativt er å opprette en konto for hver aksjeinvestering.

Stikkord: selskap, bedrift

Vurderingsregler

Merverdiavgift

Noteopplysninger