Hva er et datterselskap?

Et morselskap utgjør sammen med et eller flere datterselskap et konsern, jf rskl § 1-3 første ledd. Et foretak som har kontrollerende innflytelse i et annet foretak, for eksempel ved at det eier aksjemajoriteten i det andre foretaket, kalles et morselskap (eierselskapet). Det eide selskapet, det som morselskapet har kontroll over, kalles datterselskap. Se nærmere om dette i «Konserndefinisjon».

Stikkord: datterforetak

Regnskapsføring

Merverdiavgift

Noteopplysninger