Definisjon på tilknyttet selskap

Regnskapsføring

Merverdiavgift

Noteopplysninger

Se nærmere krav i notesjekklisten under "Finansielle anleggsmidler"/"Investering i tilknyttet selskap (TS)".

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, nye, foretak