Innkjøp til bruk i jordbruk og skogbruk

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats
Debet
6590 Annet driftsmateriale
Debet
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
Debet
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva for innkjøp til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1. Eksempler på innkjøp som omfattes av bestemmelsen er:

  • kjøp av medisiner til husdyr
  • inseminasjon
  • anskaffelse av såvarer
  • anskaffelse av plantevernmidler
  • anskaffelse av fôr
  • vedlikehold av driftsmidler
  • anskaffelse av hogstutstyr
Stikkord: gartner, korn, plantemidler, erverv, landbruk