PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bedriftskantine som rimelig velferdstiltak

  Kantine for ansatte

  • D5910 Kantinekostnad
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Lønn

  Rimelig mat i bedriftskantine kan anses som skattefri naturalytelse dersom ordningen er et rimelig velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, se FSFIN § 5-15-5 (1).

  Tilgang til bedriftskantine kan være skattefri for den ansatte i visse tilfeller:

  • Ansattes egenbetaling dekker arbeidsgivers selvkost for råvarene
  • Mat som gjøres tilgjengelig for ansatte uten videre tilberedning (oppskåret brød og pålegg), selv om egenbetalingen ikke dekker arbeidsgivers selvkost fullt ut.
  • Kantinedriften er satt bort til et cateringselskap, råvarekostnadene er spesifisert og de ansattes egenbetaling dekker råvarekostnadene. Dersom faktura fra cateringselskapet ikke viser råvarekostnadene, vil hele fakturabeløpet bli ansett som selvkost for råvarene, og være skattepliktig for de ansatte.

  Arbeidsgivers dekning av kostnader til frukt, juice, melk, kaffe, te eller lignende er et velferdstiltak som anses rimelig.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift i forbindelse med kjøp av mat og drikke til ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Forbruksvarer og tjenester i forbindelse med drift av kantine blir ansett som et velferdstiltak, og det vil med andre ord ikke være fradrag for inngående merverdiavgift på f.eks. forbruksvarer som engangsglass, engangsbestikk, engangstallerkner, servietter eller kaffefilter til bruk i egen kantine.

  Ifølge mval. § 8-3 (1) g er det heller ikke fradrag for inngående mva på andre utgifter som gjelder drift av kantinen, som for eksempel rengjøring, strøm eller arbeidskraft til kantinen. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner.

  Se nærmere om reglene rundt kjøp og leie av inventar til kantine.

  Husleie bedriftskantine

  Dersom utleier av kantinelokaler er frivillig registrert etter mval. § 2-3 første ledd er utleien mva-pliktig, og husleien for kantinelokalene vil faktureres med utgående mva. Se nærmere i MVA-håndboken under stikkord "Bedriftskantiner". Her angis at det følger forutsetningsvis av merverdiavgiftsloven § 8-3 første ledd bokstav g at leietakeren/brukeren ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift på den delen av husleien som refererer seg til dekning av driftsutgifter (strøm, renhold mv.) for kantinen, og leietakeren må følgelig foreta en fordeling av husleien mellom oppførings-/vedlikeholdskostnader og driftskostnader.

  Bokføring

  Kantinetrekk

  Dersom den ansatte blir trukket en egenbetaling som f.eks. skal dekke råvarekostnadene kan trekket føres til kredit på konto 5919.

  Stikkord:

  • bedriftskantine,
  • beger,
  • boller,
  • brød,
  • drikke,
  • drikkevarer,
  • fordel fri lunsj,
  • fri kantine,
  • fri lunsj,
  • frukt,
  • fruktabonnement,
  • fruktkurv,
  • juice,
  • kaffe,
  • kake,
  • kantinekjøp,
  • kantinekostnader,
  • kantinetrekk,
  • kantineutgifter,
  • kildevann,
  • kjeks,
  • knekkebrød,
  • lunsj,
  • lunsj ansatte,
  • lunsjordning,
  • lunsjutgifter,
  • mat til kantine,
  • melk,
  • mineralvann,
  • nøtter,
  • pappkrus,
  • papptallerken,
  • papptallerkner,
  • plastbeger,
  • pålegg,
  • rosiner,
  • rundstykker,
  • servietter,
  • smørbrød,
  • småkaker,
  • snitter,
  • spiserom,
  • sugerør,
  • te,
  • vann,
  • foretak,
  • brus,
  • lunch,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • erverv,
  • kostand,
  • omkostning,
  • lunsjtrekk,
  • kommandittselskap,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  Bedriftskantine som rimelig velferdstiltak
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan