Kapitalforhøyelse med innbetaling av penger

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd

Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld

Konto
2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet
Kredit
2200 Konvertible lån
Debet

Ved kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld er det tilstrekkelig at generalforsamlingen har vedtatt forhøyelsen senest på balansedagen. Forhøyelsen presenteres på samme måte som ved innbetaling av penger under egenkapitalen.

Beløpet føres mot gjelden som skal konverteres. Dette kan enten være konvertible lån eller ordinære gjeldsposter der aksjonæren har tilgodehavender i selskapet. Det må være avtalt motregning på forhånd.

Stikkord: nyemisjon, emisjon, aksjekapitalforhøyelse, kapitalutvidelse, kapitaløkning, gjeldskonvertering

Fondsemisjon

Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

Utgifter ved kapitalforhøyelse

Skatt

Selskapsrett