Kapitalforhøyelse med innbetaling av penger

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd

Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld

Fondsemisjon

Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

Utgifter ved kapitalforhøyelse

Skatt

Se nærmere om skattemessig forhold ved kapitalforhøyelser.

.

Stikkord: nyemisjon, emisjon, aksjekapitalforhøyelse, kapitaløkning, kapitalutvidelse

Selskapsrett