Aksjelovens krav

Kapitalnedsettelse til dekning av tap

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne

Kapitalnedsettelse med avsetning til fond

Konto
2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet
Debet
2035 Annen innskutt egenkapital
Kredit
2050 Annen egenkapital
Kredit

Ved avsetning til fond gjøres ingen utdeling til aksjonærene. Kapitalnedsettelsen føres da mot andre poster under egenkapitalen.

I praksis betyr kapitalnedsettelse med avsetning til fond ofte overføring til annen egenkapital, enten innskutt eller opptjent:

  • Overføringen tas fra innbetalt aksjekapital/overkurs - motposten er annen innskutt egenkapital
  • Overføringen tas fra aksjekapital/overkurs som ikke er innbetalt (opptjent) - motposten er annen (opptjent) egenkapital
  • Overføring tas fra aksjekapitalen/overkurs som består både av innbetalt og opptjent kapital - generalforsamlingens beslutning bør angi om nedsettelsen skal tas fra innbetalt eller ikke innbetalt del da selskapet kan velge dette., jf FIN i Utv. 2008/701. Om dette ikke angis bør formålet med kapitalnedsettelsen (for eksempel utdeling av skattemessig innbetalt kapital) ligge til grunn for regnskapsføringen.
Stikkord: kapitalnedsetting, aksjekapitalnedsettelse

Tidspunkt for regnskapsføring og ikke registrerte kapitalnedsettelser