Kartverkets distribusjon av diverse opplysninger

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsloven § 3-9 første ledd gir unntak for omsetning av tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse.

Skattedirektoratet har i et brev 18. november 2010, SKD 181110 Statens kartverks formidling av eiendomsinformasjon og kartdata, konkludert at Statens kartverks distribusjon av opplysninger fra grunnboken, matrikkelen og nasjonale kartdata mv. til forhandlere mot vederlag ikke kan anses som en tjeneste som ledd i offentlig myndighetsutøvelse, og dermed er en avgiftspliktig tjeneste. At Statens Kartverks virksomhet er lovregulert eller at de er i en monopolsituasjon har ingen betydning i avgiftsvurderingen.

Offentlig virksomhet anses avgiftspliktig for sin omsetning selv om omsetningen ikke skjer i næring. Dette innebærer at Statens kartverks levering av opplysninger mot vederlag er avgiftspliktig selv om inntektene fra salget ikke overstiger faktiske kostnader ved produksjon, formidling mv.

Stikkord: fjernsyn