Negativ kassedifferanse igjennom året

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1909 Kassedifferanse
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger ikke fradrag for merverdiavgift ved balanseføring av kassedifferanser jf mval § 8-1.

Bokføring

Når opptalt kontantbeholdningen er lavere enn omsetningen som er registrert i kassesystemet har det oppstått en negativ kassedifferanse. Negativ kassedifferanse kan oppstå på forskjellige måter:

  • Vekslingsfeil
  • Kassefeil/ feilslag
  • Svinn/ underslag

Synonymt for de forskjellige årsakene er at de er udokumenterte differanser.

Små differanser igjennom regnskapsåret føres mot konto 1909 Kassedifferanse, og ved årets slutt må det vurderes hva som skal gjøres. Hvis beløpet på differansekontoen er bagatellmessig, kan det føres til fradrag mot konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget. Konto 1909 Kassedifferanse skal stå i null ved årsslutt.

Hvis det forekommer store differanser, må de lokaliseres ved avstemming for å finne årsaken til differansen. Når årsaken er lokalisert må det skjønnsmessig vurderes om differansen er skattemessig fradragsberettiget eller ikke.

Stikkord: kassadifferanse, kassedifferanse

Negativ kassedifferanse ved årsslutt

Positv kassedifferanse igjennom året

Positiv kassedifferanse ved årsslutt