Negativ kassedifferanse igjennom året

Negativ kassedifferanse ved årsslutt

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger ikke fradrag for merverdiavgift ved kostnadsføring av kassedifferanser jf mval § 8-1.

Dersom det gjøres underslag eller det stjeles kontanter som er brukt som betalingsmidler for kjøp av avgiftspliktige varer, er det ikke mulig å redusere beregnet utgående merverdiavgift. Merverdiavgiftsgrunnlaget vil derfor forbli uendret som på omsetningstidspunktet. Finansdepartementet har for øvrig regelmessig nektet å ettergi avgift pga. tyveri eller underslag av kontanter.

Bokføring

Ved årsslutt skal konto 1909 Kassedifferanse stå i null, slik at eventuell debetsaldo må kostnadsføres. Hvis beløpet er av bagatellmessig karakter kan det føres mot konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget.

Store udokumenterte differanser må vurderes etter skjønn.

Stikkord: kassadifferanse, kassedifferanse

Positv kassedifferanse igjennom året

Positiv kassedifferanse ved årsslutt