Salg av kinobilletter

Kiosksalg

Kinoreklame - kjøp

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7329 Annen reklamekostnad
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag for mva på reklamekostnader til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.

Stikkord: markedsføring kino, reklamefilm, reklametjenester, kmva, erverv, kommandittselskap

Oppføring, påkostning og vedlikehold av kinolokaler

Kinoreklame - salg

Omsetning og utleie av rettigheter til film