Salg av kinobilletter

Kiosksalg

Kinoreklame - kjøp

Oppføring, påkostning og vedlikehold av kinolokaler

Kinoreklame - salg

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av reklametjenester er mva-pliktig med alminnelig sats, se mval. § 3-1.

Unntak

Filmutleiebyråene leier ut filmer til kinoene inklusive reklamemateriell som stilles til disposisjon for kinoene. Beløpet som belastes kinoene for bruken av dette reklamemateriellet er å anse som erstatning for verdiforringelse av materiellet. Siden mottatt erstatning for varer som ødelegges eller skades ikke anses som vederlag for levering av varen, vil beløpet ikke være en del av beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift, og det skal dermed ikke beregnes mva på dette, se mval. § 4-1.

Stikkord: markedsføring kino, reklamefilm, reklamemateriell, reklametjenester, kmva, omsetning, kommandittselskap

Omsetning og utleie av rettigheter til film