PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kinoreklame - salg

  Kinovirksomhet

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Omsetning av reklametjenester er mva-pliktig med alminnelig sats, se mval. § 3-1.

  Unntak

  Filmutleiebyråene leier ut filmer til kinoene inklusive reklamemateriell som stilles til disposisjon for kinoene. Beløpet som belastes kinoene for bruken av dette reklamemateriellet er å anse som erstatning for verdiforringelse av materiellet. Siden mottatt erstatning for varer som ødelegges eller skades ikke anses som vederlag for levering av varen, vil beløpet ikke være en del av beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift, og det skal dermed ikke beregnes mva på dette, se mval. § 4-1.

  Stikkord:

  • markedsføring kino,
  • reklamefilm,
  • reklamemateriell,
  • reklametjenester,
  • kmva,
  • omsetning,
  • kommandittselskap,
  Kinoreklame - salg
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan