Salg av kinobilletter

Kiosksalg

MVA
31 Utgående mva, 15 %
Konto
3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av tradisjonelle kioskvarer anses ikke som omsetning av serveringstjenester selv om varen fortæres på stedet, og det skal beregnes utgående merverdiavgift med middels sats etter mval. § 5-2 og fmva. § 5-2-5 (3).

Se tema Matvarer og drikkevarer (næringsmidler) - Salg - middels sats.

Stikkord: kioskvarer, moms middels sats, popcorn, mva, merverdiavgift, kommandittselskap

Kinoreklame - kjøp

Oppføring, påkostning og vedlikehold av kinolokaler

Kinoreklame - salg

Omsetning og utleie av rettigheter til film