Salg av kinobilletter

Kiosksalg

Kinoreklame - kjøp

Oppføring, påkostning og vedlikehold av kinolokaler

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1250 Inventar
Debet
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag for mva på anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1. Kostnader man pådrar seg i forbindelse med oppføring, påkostning, vedlikehold etc. av kinosaler med interiør anses som anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

Stikkord: grunnboring, grunnundersøkelser, kinosal, nybygg, reservedeler, nye, reparasjon, kommandittselskap

Kinoreklame - salg

Omsetning og utleie av rettigheter til film