Skatt

Merverdiavgift

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

For bedrifter i avgiftspliktig næring vil anleggsmiddelet være fradragsberettiget for merverdiavgift etter mval. § 8-1 og utleie av anleggsmiddelet er mva-pliktig jf. mval. § 3-1.

Ved endring av bruken av anleggsmiddelet skal mva justeres etter mval. §§ 9-2 til 9-5 eller tilbakeføres etter mval. § 9-7.

Stikkord: moms, mva, erverv, driftsmiddel, leasing

Regnskap