Skatt

Driftsmidler anskaffet for utleie, er et anleggsmiddel og skal behandles og avskrives deretter.

Følgende driftsmidler skal saldoavskrives:

  • Varige og betydelige driftsmidler. Et driftsmiddel regnes som varig når det ved ervervet antas å ha en brukstid på minst tre år. Det regnes som betydelig når kostpris er kr 15 000 eller høyere, inkludert merverdiavgift dersom det ikke foreligger fradragsrett.
  • Ervervet forretningsverdi med kostpris på kr 15 000 eller høyere.

For driftsmidler med kortere brukstid enn tre år eller lavere kostpris enn kr 15 000, kan man enten fradragsføre kjøpet i anskaffelsesåret eller avskrive.

Se sktl. § 14-40 og mer om skattemessig behandling av driftsmidler på temaet Kjøp av driftsmidler.

Stikkord: blu-ray, dvd, videofilm, videoutleie, leasing, erverv, driftsmiddel

Merverdiavgift

Regnskap