Utgiftsføring ved kjøp

Aktivering ved kjøp

Vedlikehold

Fjernleverbar tjeneste

Konto
6552 Programvare anskaffelse
Debet

Merverdiavgift

Kjøp av programvare over internett anses som fjernleverbare tjenester. Dersom selger av programvaren har sin virksomhet utenfor mva-området vil programvaren være fakturert uten mva ved ankomst mva-området. Mottakeren, næringsdrivende eller offentlig virksomhet, av programvaren skal beregne og innbetale utgående avgift gitt at tjenesten er mva-pliktig i mva-området. Dette gjøres ved snudd avregning, se mval. § 3-30 (1), (2), (3). Beregningsgrunnlaget som skal legges til grunn for beregning av den utgående avgiften er vederlaget, se mval. § 4-12 (1). Når mottakeren anskaffer tjenesten til bruk i den avgiftspliktig virksomhet vil de ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-1.

Kjøper er privatperson

Dersom kjøper av programvaren er en privatperson eller andre mottakere enn næringsdrivende/offentlig virksomhet, skal den utenlandske virksomheten fakturere vederlaget inkl. mva. (gjelder fom. 1. juli 2011), se mval. § 3-30 (4). Se også tema Salg av elektroniske tjenester- Mottaker er innenfor MVA-området.

Bokføring

Dersom det gjelder vedlikeholdskostnader kan dette bokføres på konto 6553 Programvare årlig vedlikehold.

Se også temaet Fjernleverbare tjenester - snudd avregning.

Stikkord: annonseringsverktøy, antivirus, database, datakostnader, datautgifter, edb-software, fjernkjøp, kjøp over internett, lisensavgift, lisenser, lisenskostnader, nettbutikk, nettkjøp, omvendt avgiftsplikt, programvarer, reverse charge, utenlandske tjenester, virusprogram, datautgifter, datakostnader, programvare, erverv, kostand, omkostning, netthandling, internettkjøp, netthandel, software, dataprogram, reverce charge

Lisenskostnad