Utgiftsføring ved kjøp

Aktivering ved kjøp

Vedlikehold

Fjernleverbar tjeneste

Lisenskostnad

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6420 Leie datasystemer
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på årlige lisenskostnader, se mval. § 8-1.

Lisenser gir bruksrett til programvare eller datasystemer og kostnadsføres løpende.

Eksempel

Abonnements- og installasjonskostnader i forbindelse med kjøp av elektronisk kjørebok føres mot konto 6420 Leie datasystemer. Kostnadsføring av selve enheten kan føres mot konto 6540 Inventar, gitt at kriteriene for aktivering ikke er oppfylt, se Satser- Aktivering.

Stikkord: abonnement dib, abonnement kontohjelp, abonnement kostrahjelp, cad, dak, dap, database, datakostnader, datalisens, datalisenser, datautgifter, edb-software, fakturaprogram, internettjenester, kjøreboklisens, leieavgift, leiekostnad, lisensavgift, lisenskostnad, oppslagsverk, programvarer, serverplass, skylagring, webhosting, webhotell, abbonoment, abbonnement, abonement, datautgifter, datakostnader, programvare, faktureringsprogram, kjøreliste, leasing, kostand, omkostning, software, dataprogram, erverv