Utgiftsføring ved kjøp

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6552 Programvare anskaffelse
Debet

Regnskap

For kjøp må aktivering vurderes, se tema om aktivering av programvaren.

Vedlikeholdskostnader blir ofte fakturert årlig og kostnadsføres løpende.

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av programvare til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Stikkord: applikasjoner, cad, cloud computing, dak, dap, data, database, datakostnader, datalisens, datautgifter, digitalt, domene, domeneavgifter, domenekjøp, domeneleie, domenenavn, domener, edb-software, epost, fakturaprogram, internettdomener, leie domene, lisensavgift, lisenser, lisenskostnad, mail, mailkonto, nettskytjenester, oppdatering, oppslagsverk, programvare, programvarer, regnskapsprogram, reservedeler, skytjenester, software, datautgifter, datakostnader, erverv, leasing, programvare, e-post, faktureringsprogram, kostand, omkostning, software, dataprogram

Aktivering ved kjøp

Vedlikehold

Fjernleverbar tjeneste

Lisenskostnad